9019d509ecdcfd72cf74800e4e650a6

zprávy

Obecně se klasifikace čerpadel provádí na základě jejich mechanické konfigurace a principu jejich činnosti.Klasifikace čerpadel se dělí hlavně do dvou hlavních kategorií:

odstředivé čerpadlo.) 1.) Dynamická čerpadla / Kinetická čerpadla

Dynamická čerpadla udělují rychlost a tlak kapalině, když se pohybuje kolem nebo skrz oběžné kolo čerpadla, a následně přeměňují část této rychlosti na dodatečný tlak.Nazývá se také kinetická čerpadla Kinetická čerpadla se dělí do dvou hlavních skupin a jsou to odstředivá čerpadla a objemová čerpadla.

Klasifikace dynamických čerpadel
1.1) Odstředivá čerpadla
Odstředivé čerpadlo je rotační stroj, ve kterém se dynamicky vytváří průtok a tlak.Ke změnám energie dochází prostřednictvím dvou hlavních částí čerpadla, oběžného kola a spirály nebo skříně.Funkcí pláště je shromažďovat kapalinu vypouštěnou oběžným kolem a přeměňovat část kinetické (rychlostní) energie na tlakovou energii.

1.2) Vertikální čerpadla
Vertikální čerpadla byla původně vyvinuta pro čerpání studní.Velikost vrtu vrtu omezuje vnější průměr čerpadla a řídí tak celkovou konstrukci čerpadla.2.) Objemová čerpadla / Objemová čerpadla

2.) Objemová čerpadla / Objemová čerpadla
Objemová čerpadla, pohyblivý prvek (píst, plunžr, rotor, píst nebo ozubené kolo) vytlačuje kapalinu z tělesa čerpadla (nebo válce) a současně zvyšuje tlak kapaliny.Takže objemové čerpadlo nevyvíjí tlak;vytváří pouze proudění tekutiny.

Klasifikace objemových čerpadel
2.1) Pístová čerpadla
U pístového čerpadla se píst nebo plunžr pohybuje nahoru a dolů.Během sacího zdvihu se válec čerpadla naplní čerstvou kapalinou a výtlačný zdvih jej vytlačí přes zpětný ventil do výtlačného potrubí.Pístová čerpadla mohou vyvinout velmi vysoké tlaky.Pod tímto typem čerpadel jsou plunžrová, pístová a membránová čerpadla.

2.2) Rotační čerpadla
Rotor čerpadla rotačních čerpadel vytlačuje kapalinu buď rotací nebo rotačním a oběžným pohybem.Rotační čerpadlové mechanismy sestávající z pouzdra s těsně nasazenými vačkami, lamelami nebo lopatkami, které poskytují prostředky pro dopravu tekutiny.Lopatková, zubová a lamelová čerpadla jsou objemová rotační čerpadla.

2.3) Pneumatická čerpadla
K pohybu kapaliny v pneumatických čerpadlech se používá stlačený vzduch.U pneumatických ejektorů vytlačuje stlačený vzduch kapalinu z tlakové nádoby s gravitačním plněním přes zpětný ventil do výtlačného potrubí v sérii rázů, které jsou rozmístěny po dobu potřebnou k opětovnému naplnění nádrže nebo zásobníku.

 

 

 


Čas odeslání: 14. ledna 2022